Historie Evropského spolkového domu

 

Architektonická krása objektu Evropského spolkového domu je ve vnímání návštěvníků umocněna jeho polohou v historickém jádru města na Pernštýnském náměstí. Objekt prošel zajímavým vývojem: původně zde stály tři domy, z nichž jeden byl výsadní čili osvobozený od vrchnostenských poplatků.

Roku 1882 sem přesídlila Občanská záložna v Pardubicích, nejstarší peněžní ústav ve městě, která pak přikoupila sousední dům, na jehož fasádě vytvořil sochař V. Amort bohatou reliéfní výzdobu. Ve štítu Kristus na trůnu, pod ním jezdecká postava Jana Žižky z Trocnova a ještě níž výjev Slyšení papežského legáta FANTINA z roku 1462 před Jiříkem z Poděbrad.

 

Evropský spolkový dům v současnosti

Myšlenka evropské spolupráce inspirovala v roce 1995 společenství pardubických patriotů k založení spolku s názvem Spolek pro vznik evropského spolkového domu a pro evropskou spolupráci. Sám název říká, co bylo jeho cílem. Najít vhodné zázemí pro činnost spolků, klubů; propojit aktivity města s aktivitami v evropských zemích a to nejen jako dosud převážně prostřednictvím partnerských měst. Obsahová náplň má tři roviny: platformu setkávání se spolků, odborná setkávání, kulturní a vzdělávací aktivity.

Komerční využití poskytuje v 1. podlaží antikvariát a Kavárna Evropa. V současné době poskytuje dům občanským iniciativám kanceláře, klubovny, poštovní schránky s kontaktními adresami, audiovizuální techniku, prostory pro prezentaci. Modelem pro Evropský spolkový dům byl Alsaský spolkový dům ve francouzském Štrasburku.

 

Základní investice pro fungování domu poskytuje Magistrát města Pardubice, který je zřizovatelem. V domě prezentují kulturu, poskytují jazykové vzdělávání organizace britská British Centre, francouzská AllianceFrancaise a německá Goethe-Zentrum. V současné době za svými zájmy - poučením, pobavením, prostým lidským setkáváním přichází do Evropského spolkového domu 23 občanských iniciativ a široká veřejnost. Během roku se v průměru uskuteční 350 akcí. Uskupení spolků a zahraničních institucí pod jednou střechou je v České republice jediné.

 

Prostory domu

Podívejte se, co nabízí prostory Evropského spolkového domu.

Historie a současnost

Vydejte se na procházku historií a současností Evropského spolkového domu.

Fotogalerie

Prohlédněte si fotografie z akcí pořádaných v Evropském spolkovém domě.