PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

 • Užívání je možné pouze pro neziskové organizace a občanská sdružení zaměřená na kulturu a bezúplatné vzdělávání.
 • Prostory jsou k dispozici i pro jednání komisí Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic. Kapacita je do 50 účastníků pro obě prostory dohromady.
 • Akce pořádané v historické klubovně a foyer ESD je nutné objednat nejméně 3 týdny před zamýšlenou akcí:
  Osobně: v kanceláři ESD
  Telefonem: 466 512 094
  E-mailem: marcela.semanova@mmp.cz, jakub.hrib@mmp.cz
 • Akce pořádané v salonku Kavárny Evropa nutno objednat:
  Osobně: v salonku Kavárny Evropa
  Telefonem: 466 535 300 od 8:00 do 22:00 hod.
 • Kromě prostorů v ESD je možné za úplatu pronajmout též prostory s kapacitou 60 míst v Klubovně Městského obvodu I.
  Adresa: U Divadla 828, 530 02  Pardubice
  Telefon: 466 035 151 (sekretariát)

OBSAZENÍ KLUBOVEN

>>> Obsazenost květen 2024 <<<

>>> Obsazenost červen 2024 <<<

 

 

 

 

Prostory domu

Podívejte se, co nabízí prostory Evropského spolkového domu.

Historie a současnost

Vydejte se na procházku historií a současností Evropského spolkového domu.

Fotogalerie

Prohlédněte si fotografie z akcí pořádaných v Evropském spolkovém domě.