Český zahrádkářský svaz, územní sdružení

Předseda: Ing. Ivan Sádovský
Telefon: 608 807 236
E-mail: ivan1ulk@volny.cz
Web: www.zahradkari.cz/us/Pardubice
Kancelář: 3. patro ESD
Úřední hodiny: pondělí 9–11 hod. (předseda), středa 13–16 hod.

Český zahrádkářský svaz je tu pro všechny příznivce zahrádek, milovníky ovoce, zeleniny a pěstitele krásných květin. Sdružuje členy z celé České republiky, je plně demokratické, nepolitické, zájmové sdružení, které pomáhá svým členům s problémy, vznikajícími v souvislosti se zahrádkářskou činnosti ať se jedná o pěstitelskou, právní nebo finanční pomoc. Má k těmto účelům své odborné poradny. Vede členy k zájmovému využití volného času. Velký důraz klade i na sociální využívání zahrádek a na výchovu mladé generace ve vztahu k přírodě. K zabezpečení této činnosti využívá mimo jiné i své odborní komise.

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Pardubice sdružuje základní organizace bývalého Pardubického okresu. Jedná se o cca 50 zahrádkářských osad a organizací, které hospodaří na celkem 84,2 ha půdy. Rada se schází 1x v každém měsíci, plenární zasedání 3x ročně. Pro veřejnost pořádá svaz výstavy a různé akce, jako např. Den země.

 

Prostory domu

Podívejte se, co nabízí prostory Evropského spolkového domu.

Historie a současnost

Vydejte se na procházku historií a současností Evropského spolkového domu.

Fotogalerie

Prohlédněte si fotografie z akcí pořádaných v Evropském spolkovém domě.