Masarykova společnost

Předseda: PhDr. Jiří Kotyk
Telefon:
461 034 416
Kancelář: přízemí ESD, vchod z Klášterní ulice
Úřední hodiny: úterý a čtvrtek, 10–12, 13–17 hod.

Posláním spolku je účastnit se poznávání Masarykova díla a jeho života, rozšiřovat znalost Masarykova učení a díla a propagovat v praktickém životě zásady Masarykova humanitního programu ve vzájemném vztahu občanském. Činným a přispívajícím členem se může stát český občan, který se hlásí k zásadám Masarykova humanitního programu.

 

Prostory domu

Podívejte se, co nabízí prostory Evropského spolkového domu.

Historie a současnost

Vydejte se na procházku historií a současností Evropského spolkového domu.

Fotogalerie

Prohlédněte si fotografie z akcí pořádaných v Evropském spolkovém domě.