Ski klub

Předseda: RNDr. Stanislav Kraus
Telefon: 723 900 912
E-mail: s.kraus@seznam.cz
Schůzky:
každé úterý 19–20 hod v klubovně ESD, 3. poschodí

 

Prostory domu

Podívejte se, co nabízí prostory Evropského spolkového domu.

Historie a současnost

Vydejte se na procházku historií a současností Evropského spolkového domu.

Fotogalerie

Prohlédněte si fotografie z akcí pořádaných v Evropském spolkovém domě.