Toastmasters International Pardubice

President: Ing. Valérie Wágnerová
Telefon:
602 487 730
E-mail:
valerie.wagnerova@upce.cz
Web:
www.toastmasters.cz
Schůzky:
každé pondělí od 18 hod. - anglická sekce v klubovně ve 3. patře ESD
každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci od 18 hod. - Begeisterte Redner - německá sekce, 3. patro ESD

Zájmové sdružení občanů slouží k upevňování řečnických a komunikativních schopností v anglickém, případně německém jazyce. Vytváří vzájemně se podporující a pozitivní studijní prostředí, v němž každý člen má příležitost zvyšovat své komunikativní a řídící schopnosti, upevňovat sebedůvěru a personální růst a to vše navíc v cizím jazyce. Členem klubu se může stát každá osoba starší 18 let se znalostí angličtiny nebo němčiny takového stupně, aby umožňovala aktivní účast v programu.

 

Prostory domu

Podívejte se, co nabízí prostory Evropského spolkového domu.

Historie a současnost

Vydejte se na procházku historií a současností Evropského spolkového domu.

Fotogalerie

Prohlédněte si fotografie z akcí pořádaných v Evropském spolkovém domě.